تبلیغات
مهدویت در دنیای مدرن

           مهدویت در دنیای مدرن
                                       سخت بر من یا حجت ابن الحسن همه را ببینم تو را نبینم 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
چقدر آزارش داده ام؟؟؟؟؟چقدر او را رنجاندم؟؟؟؟


حمایت می کنیمــ...
 

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

خلاصه زندگینامه امام پنجم حضرت باقر (ع )

ویژگیهاى زندگى امام باقر (ع )

امام محمّد باقر (علیه السلام ) در بین برادرانش ، خلیفه و جانشین پدرش امام سجّاد (علیه

السـلام ) بـود و بـعـد از او بـه مـقـام امـامـت رسـیـد. امـام بـاقـر (عـلیـه السـلام ) در فـضـایـل

انـسـانـى و عـلم و پـارسایى ، بر همه برادرانش برترى داشت و نامش در میان شـیعه و سنّى ، از

همه آنان بلندتر بود و در مقامهاى معنوى از همه بزرگتر و ارجمندتر بود.


در مـیـان فـرزنـدان امـام حسن و امام حسین (علیهماالسلام ) از هیچ كس  مانند امام باقر (علیه

السلام ) علم دین ، آثار، روایات ، علوم قرآن و انواع فنون و آداب ، آشكار نشد.

باقى ماندگان از اصحاب رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و بزرگان تابعین و رؤ سـاى

فـقـهـا و دانـشـمـنـدان مـسـلمـیـن ، اركـان دیـن و احـكـام اسـلام را از آن حـضـرت نقل كرده اند و

او در فضل و دانش ، نشانه عظیم علما و دانشمندان بود به طورى كه در این راستا، ضرب المثل

همه شده بود، نویسندگان و شاعران در وصف او، نثرها نوشته اند و شعرها سروده اند.

((قرظى )) (یكى از شاعران ) مى گوید:

یا باقِرَ الْعِلْمِ لاَِهْلِ التُّقى

وَخَیْرُ مَنْ لَبّى عَلَى الاَْجْبُلِ

((اى شكافنده و آشكار كننده علم براى پرهیزكاران ! و اى برترین انسانى كه برفراز كوهها(ى

حجاز) لَبّیك گفتى !)).

و مالك بن اعین جهنى (شاعر دیگر) در تمجید آن حضرت مى گوید:

اِذا طَلَبَ النّاسُ عِلْمَ الْقُرآنِ

كانَتْ قُرَیشُ عَلَیهِ عَیالاً

وَاِنْ قِیلَ اَیْنَ بْنُ بِنْتِ النَّبِىِّ

نِلْتَ بِذاكَ فرُوعاً طِوالاً

نُجُومَ تُهَلِّلْ لِلْمُدْ لِجِینَ

جِبال تُورِثُ عِلْماً حِبالاً

یـعـنـى :((هـرگاه مردم به كسب دانش قرآن بپردازند، قریشیان جیره خوار (سفره علم ) امام باقر

(علیه السلام ) هستند و اگر گفته شود پسر دختر پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) در

كجاست ؟ با این جستجو به شاخه هاى بلند (علم و دین كه وجود امام باقر (علیه السـلام )

سـرشـار از آن اسـت ) دست یافته اى ، شاخه هایى به بلنداى ستارگانى كه نـوربـخـش 

رونـدگـان شب هستند و به بلنداى كوههایى كه دانش بسیار از آنها سرازیر گردد)).

ابلاغ سلام پیامبر (ص ) به امام باقر (ع )

امام باقر (علیه السلام ) به سال 57 هجرى (سوم صفر یا آغاز ماه رجب ) در مدینه متولّد شد و به

سال 114 هجرى (هفتم ذیحجّه ) در سنّ 57 سالگى در مدینه از دنیا رفت .

نـسـبـت او، هـم از نـاحـیـه پـدر و هـم از نـاحـیـه مـادر بـه هـاشـم (جـدّ دوّم رسـول خـدا( صـلّى اللّه

عـلیـه و آله و سـلّم ) مى رسد و هم از دوطرف به امیرمؤ منان على (عـلیـه السلام ) مى رسد

(زیرا مادرش ((اُمّ عبداللّه )) دختر امام حسن مجتبى (علیه السلام ) بود) پس او هم هاشمى

است و هم علوى . قبر شریفش در بقیع (واقع در مدینه ) مى باشد.

امـام صـادق (عـلیـه السـلام ) مـى گـویـد: پـدرم فـرمـود: نزد جابر بن عبداللّه انصارى (صحابى بزرگ

) رفتم سلام كردم و او جواب سلام مرا داد و سپس گفت :((تو كیستى ؟)) (این در وقتى بود كه

جابر نابینا شده بود) گفتم :((محمّد بن علىّ بن حسین هستم )).

گفت : پسر جان ! نزدیك بیا، نزدیك او رفتم ، دستم را بوسید و سپس  خم شد كه پایم را بـبـوسـد

مـن كـنـار رفـتـم و نـگـذاشـتـم . سـپـس  گـفـت :((رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) به تو

سلام رساند)).

گفتم :((سلام و رحمت و بركات خدا بر رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) باد، او چگونه به

من سلام رساند؟!)).

جـابـر گـفت :((روزى به حضور رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) رفتم ، به من فرمود: اى

جابر! شاید تو زنده بمانى تا با مردى از فرزندان من ملاقات كنى كه محمّد بن على نام دارد)).

((یـَهـِبُ اللّهُ لَهُ النُّورَ وَالْحـِكـْمَةَ فَاقْرَاءْهُ مِنِّى السَّلامُ؛ خداوند نور و حكمت به او ببخشد، سلام مرا به

او ابلاغ كن )).

دلایل امامت امام باقر (ع )

1 ـ در وصـیـّت امـیـرمـؤ مـنـان عـلى (عـلیـه السلام ) به فرزندانش ، نام امام باقر (علیه السلام )

آمده و به او سفارش شده است .

2 ـ مـطـابـق روایـات (كـه یـك نـمـونـه آن در جـریـان جـابـر، ذكـر شـد) رسول خدا( صلّى اللّه علیه و

آله و سلّم ) نام او راذكر كرده و به عنوان ((باقرالعلوم )) (شكافنده علوم ) یاد نموده است .

3 ـ در ((حـدیـث لَوْح )) مـطـابـق نـقـل عـلمـاى شـیـعـه ، آمـده اسـت كـه جـبـرئیـل آن را از

بـهـشـت بـه حـضـور رسـول خـدا (صـلّى اللّه عـلیه و آله و سلّم ) آورد و رسـول خـدا (صـلّى اللّه

علیه و آله و سلّم ) آن را به فاطمه ـ سلامُ اللّه عَلَیْها ـ داد و در آن ((لَوْح )) نام همه دوازده امام

(علیهم السلام ) نوشته شده است و در آن نام ((محمّد بن على )) (امام باقر) به عنوان امام بعد از

پدرش ، خاطرنشان شده است .

4 ـ نـیـز از عـلمـاى شیعه نقل شده است كه خداوند ((نامه مهر شده ))اى كه داراى دوازده مهر

بـود، براى رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرستاد و به پیامبر (صلّى اللّه عـلیـه و آله و

سلّم ) فرمان داد كه آن را به امیرمؤ منان على (علیه السلام ) بسپارد و به او دسـتـور دهـد كـه

اولیـن مـهـر آن را بـشـكـنـد و طـبـق دسـتـورهـاى آن عـمـل كـنـد و هنگام مرگش آن را به فرزندنش

حسن (علیه السلام ) بسپارد و به او دستور دهـد مـهـر دوّم را بـشـكـند و به دستورات آن عمل كند

و هنگام مرگش آن را به برادرش حسین (عـلیـه السـلام ) بـدهـد و بـه او دسـتـور دهـد كـه مـهـر

سوّم را بشكند و به دستورات آن عـمل نماید و هنگام مرگش آن را به پسرش علىّ بن حسین

(علیهماالسلام ) بسپارد و به او دسـتـور دهـد كـه مـهـر چـهـارم را بـشـكـنـد و بـه دسـتـورات آن

عـمـل نـمـایـد و هـنگام مرگش آن را به پسرش ((محمّد بن على )) امام باقر (علیه السلام )

بـسـپارد و به ترتیب مذكور به او دستور دهد كه هنگام مرگش آن را به پسرش  بسپارد تا به آخرین

امام برسد.

5 ـ روایـات بـسـیـارى از امـیـرمـؤ مـنـان و امـام حسن و امام حسین و امام سجّاد (علیهم السلام )

نقل شده است كه به امامت امام باقر (علیه السلام ) بعد از پدرش صراحت دارد.

6 ـ و روایـات بـسـیـارى را سـایـر راویـان در فـضـایـل آن حـضـرت نـقـل كرده اند كه ذكر آنها به طول

مى انجامد و در این كتاب كه بنایش بر اختصار است ، به همین مقدار مذكور كه بیانگر معانى همان

روایات است ، كفایت مى شود.

* * *

مـدّت امـامت امام باقر (علیه السلام ) و عهده دارى و خلافت آن حضرت بر شؤ ون مردم بعد از

پدرش نوزده سال ادامه یافت .

گفتارى از بزرگان در شاءن امام باقر (ع )

1 ـ ((عـبـداللّه بـن عطاء مكّى )) مى گوید:((دانشمندان و بزرگان علم را ندیده ام كه پیش هـیـچ

كـس كـوچـكـتـر از آن جـلوه كنند كه در نزد امام باقر (علیه السلام ) آنگونه جلوه مى كنند)).

و مـن خـودم ((حـكـم بـن عیینه )) را دیدم كه با آن مقام ارجمندى كه در نزد مردم داشت ، همانند

كودكى كه در مقابل معلمش بنشیند، در حضور امام باقر (علیه السلام ) مى نشست .

2 ـ ((جـابـر بـن یـزید جُعْفى )) (كه از اصحاب بزرگ امام باقر (علیه السلام ) بود) وقتى كه مطلبى

را از آن حضرت نقل مى كرد، تعبیرش چنین بود:

((حـَدَّثـَنـِى وَصـِىُّ الاَْوْصـِیـاءِ وَوارِثُ عـُلُومِ الاَْنـْبـِیـاءِ مـُحـَمَّدَ بـْنِ عـَلِىِّ بـْنِ الْحـُسـَیـْنِ

عَلَیهِمُالسّلامُ)).

((وصىّ اوصیا و وارث دانشهاى پیامبران ، محمّد بن على بن حسین (علیهم السلام ) براى من

حدیث كرد)).

فرزندان امام باقر (ع )

امام باقر (علیه السلام ) داراى هفت فرزند بود كه عبارتند از:

1 ـ ابوعبداللّه جعفر بن محمّد (امام صادق (علیه السلام ) ).

2 ـ عبداللّه (مادر این دو ((اُمّ فروه )) دختر قاسم بن محمّد بن ابى بكر است ).

3 ـ ابراهیم .

4 ـ عبیداللّه (این دو در زمان كودكى از دنیا رفتند، مادرشان ((اُمّ حكیم )) دختر اسید بن مغیره ،

ثَقَفى است ).

5 و 6 ـ على و زینب كه مادرشان ، امّ ولد بود.

7 ـ اُم سَلَمه . كه مادرش ، امّ ولد بود.

و در بـاره هـیچیك از فرزندان امام باقر (علیه السلام ) كسى اعتقاد به امامت نداشته ، جز در مورد

جعفر بن محمد (امام صادق (علیه السلام ) ).

ضـمـنـا بـایـد تـوجـّه داشـت كـه عـبـداللّه بـرادر امـام صـادق (عـلیـه السـلام ) بـه فضایل و نیكى

شهرت داشت .

برای سلامتی آقا امام زمان (عج) وظهور هر چه سریع تر صلوات

طبقه بندی: زندگی نامه امامان،
[ یکشنبه 10 خرداد 1394 ] [ 11:39 ] [ محمد مهدی زارع ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ


سلام محمد هستم . امید وارم از مطالبی که میگزارم استفاده کافی رو ببرید . ممنون میشم نظر بدید و در نظر سنجی شرکت کنید

طراح قالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
تبلیغات اینترنتی